عدم اتصال به تلفن تعاملی

علت عدم اتصال به تلفن تعاملی را کارشناسان بازی این طور تحلیل می کنند که بعضی مراکز مخابراتی در استانها امکان اتصال به تلفن تعاملی را ندارند و مشکل از مخابرات است.

البته به نظر من شارژ از طریق خود بازی به صرفه تر می باشد.

/ 0 نظر / 22 بازدید